رفتن به نوشته‌ها

برچسب: آموزش

آموزش نحوه کنترل خطوط الگو (اشکالات اندامی)


در این مطلب قصد داریم به آموزش کامل نحوه کنترل خطوط الگو (اشکالات اندامی) بپردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه لازم است در این مورد بدانید را برای شما شرح دهیم. شروع می کنیم.

بعد از رسم الگوی اولیه، خطوط عمودی و افقی و منحنی الگو را با اندازه‌های شخص موردنظر مقایسه می‌کنیم.

کنترل خطوط عمودی

 1. بالاتنه جلو
 2. بالاتنه پشت
 3. قد سینه
 4. قد باسن
 5. قد بالاتنه چپ وراست.

کنترل خطوط افقی

 1. سرشانه
 2. کارور جلو
 3. کارور پشت
 4. سینه
 5. کمر
 6. باسن کوچک و بزرگ

کنترل خطوط الگو : کنترل خطوط عمودی اندازه‌های طولی

کنترل بالاتنه پشت

قد بالاتنه پشت بیشتر از حد نرمال است (برآمدگی در پشت یا قوز) . از انتهای پنس سرشانه پشت تا خط وسط پشت مستقیم وصل می‌کنیم تا حلقه‌آستین با برش این خط و دادن اوزمان که برابر با اختلاف قد بالاتنه پشت پوشنده و الگو که حد مجاز آن ۵/۱-۱ سانتی‌متر است؛ و اگر اختلاف بیشتر از این مقدار باشد خط کارور از وسط پشت تا حلقه را برش داده؛ و برای اختلاف‌های بیشتر بین خط کارور و انتهای پنس سرشانه خط کلی رسم می‌کنیم و با برش این خطوط و او زمان آن‌ها قدری حلقه پشت تنگ‌تر می‌شود و خط وسط پشت حالت منحنی به خود می‌گیرد؛ که بهتر است وسط پشت، روی دولای باز پارچه قرار گیرد و افرادی که کمی قوز دارند، وسط پشت را می‌توان روی دولای بسته قرار داد. درنتیجه به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود و فضای بیشتری به پشت داده می‌شود.

آموزش نحوه کنترل خطوط الگو

کنترل قد سینه

در افراد نرمال با سینه متناسب برجستگی سینه ۵/۱-۲ سانتی‌متر پایین‌تر از خط سینه قرار می‌گیرد. اگر سینه افتاده باشد این مقدار به‌تناسب اندازه روی بدن بیشتر می‌شود و اگر سینه رو به بالا باشد این مقدار از حد نرمال کمتر می‌شود و گاهی روی خط سینه است با کنترل قد سینه نوک پنس سینه و سرشانه بالاتر از حد نرمال (نقطه ۲۶) و یا پایین‌تر رسم می‌شود خطوط نقطه‌چین.

کنترل قد سینه

قد بالاتنه جلو بلندترازحد نرمال

قد بالاتنه پوشنده از حد مجاز بیشتر است. اگر اختلاف قد بالاتنه جلو الگو و شخص موردنظر تا ۵/۱ سانتی‌متر باشد از خط کمر در وسط جلو ۵/۱ سانتی‌متر به پایین علامت زده و از این نقطه به وسط پشت در خط کمر به صفر ختم می‌شود.

قد بالاتنه جلو بلندترازحد نرمال

و اگر اختلاف از ۵/۱ سانتی‌متر بیشتر باشد که حد مجاز است، از نوک سینه خطی به‌موازات سینه رسم می‌شود و بقیه اختلاف را در خط برش به‌صورت او زمان داده می‌شود و چون خط وسط جلو بعد از برش باید در امتداد هم قرار گیرد. درنتیجه به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود و پنس کمر در جلو و پشت‌روی خط جدید قرار می‌گیرد.

قد بالاتنه جلو

قد بالاتنه جلو کوتاه‌تر از حد نرمال

اگر قد بالاتنه جلوی الگو بیشتر از قد بالاتنه جلوی شخص موردنظر باشد، یعنی قد بالاتنه جلو شخص پوشنده کوتاه‌تر از حد نرمال باشد، خط سینه را به‌تناسب اختلاف مقداری روی‌هم قرار داده، مطابق شکل، ۱ سانتی‌متر از خط کمربالا رفته، خط جدید کمر را رسم کرده و اگر اختلاف بیشتر از این مقدار بود خط سینه را به‌اندازه بقیه اختلاف روی‌هم آورده تا قد بالاتنه جلوی شخص شود. با این کار قطر ساسون کمر یا سرشانه کوچک‌تر می‌شود.

4- قد بالاتنه جلو کوتاه‌تر از حد نرمال

کنترل قد بالاتنه چپ و راست در پشت

در اندام‌های ویژه که گاهی قد بالاتنه چپ و راست آن‌ها یکسان نیست تمام الگوی جلو و پشت را باید با اندازه‌های گرفته‌شده روی شخص رسم شود که به‌وسیله اوزمان مطابق شکل کمبود را جبران کرده برای این منظور از انتهای پنس سرشانه در قسمت پشت خطی رسم کرده تا حلقه‌آستین و خط وسط پشت را قطع کند این خط را چیده و به‌تناسب اوزمان لازم را داده، درنتیجه به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود و این کار برای آن‌طرف که گوشتی‌تر و برجسته‌تر از طرف دیگر بدن است.

طرف دیگر K’K=1/5CM مقداری که به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود مقدار اوزمان الگو مطابق با الگوی اولیه رسم می‌شود و برای برش روی یک لای پارچه ۲ طرف برش می‌شود.

کنترل قد بالاتنه چپ و راست در پشت

کنترل قد باسن

بعد از رسم الگو قد باسن الگو را با اندازه باسن شخص موردنظر مقایسه کرده، اختلاف باسن بدن و الگو را از خط باسن بالا رفته یا پایین آمده خطی به‌موازات خط باسن رسم کرد. این خط جدید باسن است در پشت و جلوی الگو مانند هم کم و یا زیاد می‌کنیم. قد باسن در افراد نرمال برابر با ۸/۱ تمام‌قد آن‌ها است.

کنترل قد باسن

کنترل خطوط افقی الگو

کنترل سرشانه

سرشانه الگو را برابر با اندازه سرشانه بدن علامت زده که ممکن است داخل و یا خارج از الگو به‌اندازه اختلاف علامت زده تا کارور به‌طور هلال رسم کرده در پشت و جلو الگو از انتهای سرشانه یک اندازه علامت زده.

اگر سرشانه کوچک‌تر از حد نرمال باشد داخل شده مثل OR.

اگر سرشانه بزرگ‌تر از حد نرمال باشد از انتهای سرشانه خارج می‌شویم مانند OK.

کنترل سرشانه

سرشانه ایستاده (چهارشانه)

از انتهای سرشانه مقداری بالا رفته به ابتدای سرشانه رسم می‌کنیم در پشت و جلو یک اندازه بالا رفته و چون حلقه گشاد می‌شود همان مقدار بالا رفته را از زیرحلقه‌ها بالا رفته حلقه جدید را رسم کرده مانند شکل با خطوط قرمز.

سرشانه ایستاده (چهارشانه)

سرشانه افتاده

بعد از رسم الگوی اولیه از انتهای سرشانه جلو و پشت مقداری پایین آمده به ابتدای سرشانه رسم کرده که خط جدید سرشانه است و چون حلقه‌آستین تنگ می‌شود همان مقدار را از زیرحلقه‌ها پایین رفته و از این نقاط حلقه‌آستین جدید را تا کارور رسم می‌کنیم.

سرشانه افتاده

تذکر

اپل برای این افراد مناسب است.

کنترل کارور در جلو و پشت الگو

کارور جلو ۶-۵ سانتی‌متر بالاتر از خط سینه است و بعد از بستن پنس سرشانه و انتقال آن به پنس کمر خط کارور الگو را با اندازه مشخص موردنظر مقایسه کرده و اختلاف آن را با اندازه استاندارد در جدول داخل و یا خارج می‌شویم کارور پشت آخرین نقطه اتصال دست به بدن است جایی که حلقه‌آستین از لباس رد می‌شود کارور پشت را مانند جلو کنترل کرده که یا داخل و یا خارج از الگو اندازه زده و حلقه‌آستین جدید را رسم می‌کنیم.

کنترل کارور در جلو و پشت الگو

AA’+BB’کارور در جلوی است

اگر بزرگ‌تر از FF’اگر پنس سرشانه نبندیم کارور را مانند بالا اندازه زده کارور پشت

حد نرمال باشد از الگو خارج می‌شویم و اگر کوچک‌تر از اندازه استاندارد باشد داخل الگو می‌شویم.

کنترل سینه

اگر سینه کمی بزرگ‌تر از حد نرمال باشد از زیر بغل در حلقه‌ها تا ۲ سانتی‌متر مترجم‌تر بالاتر علامت زده و قد ساسونها را ۳-۲ سانتی‌متر کوتاه‌تر کرده درنتیجه سینه گشاد می‌شود. اگر سینه کمی کوچک‌تر باشد یک سایز کوچک‌تر الگو را رسم کرده و یا از خط پهلوها داخل شده در خط کمر به صفر ختم می‌شود. اگر سینه خیلی بزرگ‌تر از حد نرمال باشد با برش عرضی که از کوک سینه رسم می‌شود و خالی کردن پنس سرشانه و پنس زیر سینه (برش افقی و عمودی) الگو را در قسمت سینه به‌اندازه مورد لزوم باز کرده که الگو در قسمت سینه و ساسون بزرگ‌تر می‌شود و لباس دیگر روی خط سینه کشیده نمی‌شود.

کنترل سینه

کنترل کمر

بعد از رسم پنس‌ها فاصله بین پنس‌ها را با ۲/۱ کمر مقایسه می‌کنیم اگر اختلاف کمر و سینه کم باشد از نقطه ۲۱ خطی به کمر عمود رسم می‌کنیم این خط چیده می‌شود و به‌اندازه لزوم اوزمان داده می‌شود تا کمر الگو اندازه شخص موردنظر باشد. اگر کمر الگو بیشتر از دور کمر شخص باشد در جلو و پشت الگو در قسمت پهلوها و مقداری داخل شده هم‌چنین مقدار کمی به قطر پنس‌ها اضافه می‌شود و دوباره پنس‌ها و خط پهلو را رسم می‌شود.

تذکر

از پهلوها زیاد داخل نمی‌شویم اگر کمر باریک باشد باسن را بزرگ‌تر نشان می‌دهد.

کنترل کمر

کنترل باسن کوچک

برجسته‌ترین محل بین کمر و باسن بزرگ در قسمت پهلو باسن کوچک هست اگر باسن کوچک الگو بزرگ‌تر از روی بدن باشد طول ساسونها را بلندتر نموده و هلال را به بیرون رسم می‌کنیم و هلال پهلوها را قدری به داخل الگو کشیده و زمانی که باسن الگو کوچک‌تر از بدن باشد طول ساسونها را کمی کوتاه نموده و با هلال به داخل رسم می‌کنیم از پهلوها قدری به بیرون می‌رویم و دوباره هلال پهلو را کشیده.

کنترل باسن کوچک

تذکر

افرادی که شکم برجسته دارند دور باسن کوچک آن‌ها را حد نرمال بیشتر و افرادی که شکم تو افتاده دارند دور باسن کوچک آن‌ها را از حد نرمال کوچک‌تر هست.

کنترل باسن بزرگ

زمانی که باسن بزرگ الگو کوچک‌تر از دور باسن شخص باشد قد ساسونها را ۵-۴ سانتی‌متر متر از خط باسن بالاتر رسم نموده، با هلال مختصر به داخل و از پهلوی جلو و پشت الگو به‌طور یکسان خارج می‌شویم و هلال پهلو را دوباره رسم نموده و اگر دور باسن بزرگ الگو بیشتر از روی بدن باشد قد ساسونها را تا روی خط باسن بزرگ به‌طور هلال به طرف خارج رسم نموده و ۲/۱ اختلاف باسن الگو و بدن را از پهلوها داخل می‌شویم و به کمر به طول هلال وصل می‌کنیم.

کنترل باسن بزرگآموزش دوخت انواع یقه (بخش اول)


دوخت یقه موضوعی گسترده است که در قالب یک مقاله نمی گنجد. این موضوع از جزئیات گسترده ای برخوردار است و همین موضوع باعث شده تا آموزش دوخت انواع یقه را در قالب چند مقاله منتشر کنیم. در ادامه بخش اول این آموزش با ما همراه باشید.

آموزش دوخت انواع یقه : یقه گرد

بعد از رسم الگو از نقطه ۲۹ داخل شیب سرشانه به تناسب مدل می شویم. نقطه ج۲۹ و از نقطه ۳۰ برابر با CM4-6 پایین آمده نقاط جدید را بطور هلال رسم می کنیم و از سرشانه پشت از نقطه ۱۶ با اندازه (ج۲۹-۲۹) داخل شیب سرشانه می شویم. ج۱۶ و از نقطه ۷ روی خط وسط پشت CM1-2 پایین آمده و ۲ نقطه جدید را بطور هلال وصل می کنیم. سپس حلقه جدید پشت و جلو بدست می آید.

آموزش دوخت انواع یقه : یقه گرد

آموزش دوخت انواع یقه (بخش اول)

آموزش دوخت یقه هفت

از نقطه ۲۹ روی شیب سرشانه ۳-۱ سانت داخل شده و از نقطه ۳۰ به پایین CM10-15 علامت می زنیم. ۲ نقطه جدید را مستقیم بهم وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۵/۰ تا CM2 داخل شده و یقه هفت را با هلال مختصر رسم می کنیم تا زیبایی یقه بهتر شود و قبل از رسم یقه حتما پنس کوچک CM5/0 در گودی یقه را می بندیم.

آموزش دوخت یقه هفت

دوخت یقه هفت

یقه چهارگوش (خشتی)

از نقطه ۲۹ با توجه مدل داخل شیب سرشانه می شویم. نقطه ج۲۹ و از این نقطه CM10-15 بموازات وسط جلو پایین می آییم تا نقطه K و از K به وسط جلو عمود شود. در یقه های باز چهارگوش از K 2 سانت داخل می شویم و به ج۲۹ وصل می کنیم. با توجه به اینکه قبلا پنس سرشانه ۲برابر شده و موقع رسم یقه با پنس CM5/0 یقه بسته می شود.

یقه چهارگوش (خشتی)

یقه چهارگوش

یقه دلبری (فانتزی)

از ترکیب یقه چهارگوش و یقه هفت بدست می آید در ابتدا یقه چهارگوش را رسم می کنیم و مدلهای مختلف را طراحی می کنیم.

یقه دلبری (فانتزی)

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

از انتهای سرشانه جلو و پشت CM2-4 داخل شده و ابتدای یقه جلو و پشت را با هلال مختصر وصل می کنیم. افرادیکه گردن کوتاه و چاق دارند از نقطه ۳۰ روی خط وسط جلو CM1-2 پایین می آییم و به ۲ یا CM4 داخل شده از سرشانه بطور هلال وصل می کنیم.

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

آموزش دوخت یقه شکاری

دو خط عمود برهم رسم می کنیم که همدیگر را در نقطه ۱ قطع می کنند. از CM2-1=CM8-6 بطرف بالا علامت می زنیم ۳-۲ برابر ۲/۱ دور گردن یا مجموع حلقه گردن جلو و پشت منهای نیم سانت را اندازه می زنیم ۲ و ۳ را بهم وصل می کنیم از ۲/۱ این خط ۵/۱ سانت بطرف بالا علامت می زنیم. (۲-۴) ۱/۲ (۳-۲) و ۵-۴ مساوی CM5/1 از ۲ به ۳ طوری رسم می کنیم که از نقطه ۵ بگذرد و سپس از ۶-۲ عرض یقه را به بالا اندازه می زنیم. (۲-۶)=۸ تا ۶ سانت از نقطه ۳ تا ۷ مساوی CM5-6 علامت می زنیم و ۸-۷ عمود بطرف بالا برابر با ۴ سانت علامت می زنیم. از ۸ به ۳ مستقیم وصل می کنیم و از ۶ با هلال به نقطه ۸ وصل میکنیم. ۶-۲ خط وسط پشت یقه می باشد.

آموزش دوخت یقه شکاری

۱ به ۲=۱۲-۱۰ سانت

۲ به ۳=مجموع حلقه جلو و پشت %۱ سانت

۲ به ۴=۲/۱(۲ به ۳)

۴ به ۵=۵/۲-۳ سانت

۲ به ۶=۷-۶ سانت عرض یقه

۳ به ۷=۸-۷ سانت

۸ به ۷=۴-۳ سانت

یقه خرگوشی

یقه خرگوشی مانند شکاری می باشد، با این تفاوت که از نقطه ۳ تا ۷ مساوی ۱۲-۱۰ سانت خارج می شویم و از ۸ تا ۷، ۶ سانت عمود بطرف بالا می رویم و به ۸ به ۳ و ۶ وصل می کنیم می توان نوک یقه را در نقطه ۸ کمی هلال کرد.

یقه خرگوشی

توجه

فاصله ۳-۲ در یقه شکاری و خرگوشی ۲/۱ دور گردن و یا مجموع حلقه گردن پشت وجلو الگو منهای جادگمه می باشد.

یقه ۳ سانتی

فاصله ۲-۱ مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت می باشد. ۳-۱ مساوی هلال یقه پشت الگو می باشد. ۴-۲ مساوی ۲ سانت بطور عمود بالا می رویم. ۵-۴ مساوی ۳ سانت دیگر علامت می زنیم. ۶-۱ مساوی ۳ سانت عرض یقه را بطرف بالا عمود می رویم.از نقطه ۶ بطور هلال به ۵ وصل می کنیم و روی این خط تا نقطه ۷ یک سانت داخل می شویم به ۴ وصل می کنیم و از ۴ به ۳ بطور هلال وصل می کنیم.

یقه 3 سانتی

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو وپشت %۵/۰

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۵/۲-۲ سانت

۴ به ۵=۵/۳-۳ سانت

۵ به ۶=۲-۵/۱ سانت

۱ به ۷=۴-۵/۳ سانت

به تناسب مدل می توان از نقطه ۶ مساوی ۵/۰ سانت داخل شده و با هلال رسم کرد. دو خط (۴ به ۱) و (۷ به ۶) با هلال مختصر رسم می شود.

یقه مردانه با پایه جدا

مستطیلی به طول مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت و عرض ۵/۱۰-۱۰ سانت رسم می کنیم. از ۴ تا ۱۰ مساوی با ۲-۵/۱ سانت مقدار جادگمه را در امتداد ۳ به ۴ خارج می شویم و از ۱۱ بطور مستقیم به ۷ وصل می کنیم اگر بخواهیم نوک یقه بلندتر باشد خط ۱۱-۷ را به طرف خارج امتداد می دهیم از ۵/۰ تا ۵/۱ سانت و از این نقطه با هلال کم تا نزدیک ۹ وصل می کنیم.

یقه مردانه با پایه جدا

۱ به ۲=مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو

۱ به ۳=هلال یقه پشت الگو

۲ به ۴=۲ سانت

۴ به ۶=۱ به ۵=CM5/2=عرض پایه یقه

۶ به ۷=۱ سانت

۵ به ۸=۴ سانت

۹ به ۸=CM4-5 =عرض یقه

۹ به ۱=۲ به ۱۱

۴ به ۱۰=CM5/2-2=مقدار جادگمه

توجه

می توان از نقطه ۱۱ مساوی نیم سانت داخل شد و نوک یقه را بصورت هلال وصل کرد و یا از نقطه ۱۱ مساوی ۵/۱ سانت خارج شد و نوک یقه را بصورت تیز رسم کرد.

یقه ب.ب – گرد

۲/۱ دور گردن=۲ به ۱ یا مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

۲ به ۳=۵/۲ سانت

۱ به ۴=۳/۱(۲ به ۱)

۱ به ۵=۵/۱-۱ سانت

۳ به ۶=۲ سانت پایه یقه

۶ به ۷=۵ به ۸=۵-۴ سانت عرض یقه

۵ به ۹=۲/۱(۸ به ۵)

۹ به ۱۰=۱ سانت

یقه ب.ب - گرد

یقه مردانه یک تکه (یکسره)

مستطیلی بطول ۲/۱ دور گردن بعلاوه ۲ سانت و عرض ۱۰-۹ سانت رسم می کنیم.

یقه مردانه یک تکه (یکسره)

۱ به ۲=۲/۱ دور گردن =۲ سانت مقدار جادگمه

۲ به ۳=۱ به ۴=۱۰-۹ سانت

۱ به ۵=۴/۱(۲ به ۱)

۱ به ۷=۲ به ۶=۵/۱-۱ سانت

۶ به ۸=۳-۵/۲ سانت

از نقطه ۸ خطی بموازات (۲ به ۱) رسم می کنیم از ۷ با هلال به نقطه ۱۰ رسم می کنیم.

۴ به ۱۱=۵/۱ سانت

۹ به ۱۲=۵/۲ سانت

دونقطه ۱۱ و ۱۲ را مستقیم بهم وصل می کنیم و آنرا امتداد داده تا هلال ۱۰ به ۷ را قطع کند.

در صورتی که تمایل دارید بخش دوم این مقاله را مطالعه کنید وارد مقاله بخش دوم آموزش دوخت یقه شوید.آموزش دوخت انواع یقه (بخش دوم)


در این مطلب قصد داریم به آموزش دوخت انواع یقه های انگلیسی ساده، یقه شل، یقه شل جدا، یقه آرشال، یقه اسپرت و انواع آن، یقه آمریکایی و یقه انگلیسی جدا بپردازیم. در بخش اول از مقاله آموزش دوخت انواع یقه به آموزش دوخت تعدادی از انواع یقه پرداختیم. از آنجا که مبحث دوخت یقه مبحث مهم و قابل بحثی است، ناچار بودیم آن را به چند بخش تقسیم کنیم. در ادامه آموزش دوخت انواع یقه با هنرمادر همراه باشید.

یقه انگلیسی ساده (بلوزی)

بعد از رسم الگو ۵/۲-۲ سانت مقدار جادگمه را از خط وسط جلو خارج کرده و آن را به موازات خط وسط جلو می کشیم. ج۳۰ به ۳۰=۵/۲-۲ سانت مقدار جادگمه از ج۳۰ تا O=12-15 سانت به پایین علامت زده، نقطه O به ۲۹ را وصل کرده، نقطه O،نقطه شکست می باشد. وخط ۲۹ به O خط شکست یا تا می باشد. از ۲۹ روی شیب سرشانه ۴-۳ سانت داخل شده از نقطه ۴۰ مساوی ۳ سانت به داخل علامت زده دو نقطه را با هلال مختصر وصل می کنیم و سجاف را رولت می کنیم.

دوخت یقه انگلیسی

برای رسم بالای یقه مستطیلی بطول ۲/۱ دور گردن و عرض ۷-۶ سانت رسم کنید.

»»(مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو)۲/۱ دور گردن=۲ به ۱

۲ به ۳=۱ به ۴=۷-۶ سانت

۲ به ۵=هلال یقه پشت الگو

۱ به ۶=۱ سانت

۲ به ۷=۲ سانت

۴ به ۸=۲-۱ سانت

۸ به ۹=۳-۱ سانت در صورت تیز بودن نوک یقه

دوخت یقه انگلیسی

یقه شل (دراپه)

بعد از رسم الگو پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می کنیم و از ابتدای سرشانه نقطه ۲۹ به تناسب مدل داخل می شویم. نقطه ج۲۹

CM4-6=ج۲۹ به ۲۹ و از نقطه ۳۰ به پایین ۸-۵ سانت علامت می زنیم.

CM5-8=ج۳۰ به ۳۰ از ج۲۹ به ج۳۰ هلال جدید یقه را رسم می کنیم.

از ۲۶ خطی به گودی یقه جدید وصل می کنیم. با چیدن این خط و بستن پنس کمر اوزمان ایجاد شده عرض یقه بیشتر می شود. سپس از ج۲۹ به امتداد خط وسط جلو عمود رسم می کنیم.

خط ج۲۹ به O لبه یقه دراپه می باشد و برای سجاف از لبه یقه ۶-۴ سانت بالا می رویم و به موازات ج۲۹ به O خط سجاف را رسم می کنیم.

برای پشت از نقطه ۱۶ مساوی ج۲۹ به ۲۹ داخل سرشانه شده و هلال جدید یقه پشت را می کشیم.

آموزش دوخت یقه شل (دراپه)

توجه

برای برش یقه دراپه وسط جلو روی دولای بسته اریب پارچه قرار می گیرد. به جز پارچه های ژرسه و تریکو و استرچ.

آموزش دوخت یقه شل جدا

بعد از رسم الگوی بالاتنه پنس سرشانه را به پنس زیر سینه منتقل می کنیم. از انتهای سرشانه ۴-۳ سانت داخل شده و از این نقطه به ۷-۶ سانت پایینتر از خط سینه وسط جلو مستقیم وصل می کنیم. از ابتدای سرشانه ۲-۵/۱ سانت بالا رفته و گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع آن از ۶ سانت پایین آمده بگذرد و ضلع دیگر بفاصله ۲۵-۲۰ سانت از ۵/۱ سانت بالا رفته از سرشانه باشد. (شکل ۹۳)

آموزش دوخت یقه شل جدا

دو نقطه O’ و F’ را مستقیم بهم وصل نموده و خط F’ به ج۱۳ را قیچی کنید. الگو به دو قسمت تقسیم می شود. خط O به ج۱۳ روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد.

دوخت یقه آرشال

بعد از رسم الگوی اولیه و اضافه کردن مقدار جادگمه به وسط جلو،هلال یقه جلو را از گردن cm1 داخل شده و هلال یقه را دوبار ترسیم می کنیم و هلال یقه پشت از سرشانه ۱سانت و وسط پشت ۵/۰ سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را رسم می کنیم،سرشانه جلو را امتداد داده و از ۱-۲۹ مساوی یک سانت از نقطه ۱ به نقطه شکست روی خط جادگمه وصل می کنیم و نقطه ۱ تا نقطه ۲ برابر با هلال جدید یقه پشت و در امتداد خط شکست علامت می زنیم. cm1=29-1

۲۹ به ۲۹۱=cm1

۲ به ۱=هلال جدید یقه پشت الگو.

Z به ۲۹۱=cm5/4-4

روی هلال یقه جدید بمرکز Z و شعاع ۲-Z دایره بسمت راست می زنیم.

آموزش دوخت یقه آرشال

۲ به ۳=CM5/4-4 روی دایره

۳ به ۴=CM2-1/5

از نقطه ۴ خطی به سمت چپ رسم می کنیم. بطوریکه مماس بر دایره رسم شده باشد و تا نقطه ۵ مساوی ۷-۵ سانت عرض یقه پشت الگو می باشد. CM5-7=3-5

از نقطه ۱ روی خط شکست تا نقطه O مساوی ۱۵-۱۲ سانت پایین آمده از نقطه O خطی عمود بر خط شکست رسم می کنیم. به فاصله ۷-۵ سانت نقطه O’. از O’ با هلال به نقطه شکست وصل می کنیم و از O’ به نقطه ۵ طوری رسم می کنیم که در نقطه ۵ خط رسم شده عمود بر خط ۴-۵ باشد تا فرم یقه در پشت زاویه نداشته باشد.

تذکر

در پارچه های ضخیم برای دوخت بهتر و صرفه جویی در پارچه های نازک از نقطه Z به خط بیرونی یقه رسم می کنیم. نقطه K این خط ZK و K 291 و هلال ۲۹۱ به ۴ و ۴ به ۵ و ۵ به K را جدا می کنیم. خط ۵-۴ پشت یقه و روی دولای بسته پارچه برش می شود. سپس از نقطه ۲۹۱ روی سرشانه ۴ سانت داخل شده و از لبه لباس وسط جلو ۶-۴ سانت داخل می شویم و بعد از آن به ۴ سانت داخل شده سرشانه وصل می کنیم و سجاف یقه را رولت می کنیم. مطابق با مدل.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. به وسط جلو مقدار جادگمه را اضافه می کنیم و از وسط جلو بازی یقه را پایین می آییم که در اثر آن نقطه شکست بدست می آید. از این نقطه مستقیم به ۲۹ ابتدای سرشانه وصل می کنیم و خط شکست بدست می آید خط را به بالا و برابر با حلقه گردن پشت اندازه می زنیم.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

نقطه ۱-۲۹=هلال گردن پشت الگو

از نقطه ۱ بطور عمود به سمت چپ و برابر با ۵/۳-۳ اندازه می زنیم. با انجام اینکار نقطه ۲ بدست می آید.

۱ به ۲=۵/۳-۳ سانت

نقطه ۳ در امتداد خط سرشانه و بفاصله ۴-۵/۳ سانت می باشد. ۳-۲۹=۴-۵/۳ سانت از نقطه ۳۰ مساوی ۵/۴-۴ سانت خارج می شویم.

نقطه ۴،۳ و ۵ را با هلال مختصر بهم وصل می کنیم و از نقطه ۵ به نقطه شکست رسم می کنیم یقه کامل می شود.

مدل دیگر در پشت یقه حذف می شود از وصل کردن نقطه ۲۹ و ۵ و نقطه شکست فرم یقه تغییر می کند.

با توجه به مدل می توان از نقطه ۵ مقدار بیشتری خارج شویم.

دوخت یقه اسپرت

بعد از رسم یقه فرمهای مختلفی را در قسمت جلو می توان طراحی کرد. انواع یقه های دلبری و فانتزی برای لباسهای اسپرت و شب و یا لباس پشت باز از یقه اسپرت استفاده کنیم. مطابق آنچه در شکل می بینید.

یقه آمریکایی

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. پنس سرشانه جلو را بسته، مقدار جادگمه را به وسط جلو اضافه پنس CM1-0/5 را در گودی یقه رسم میکنیم. بعد از گشاد کردن حلقه گردن در جلو و پشت از نقطه ۲۹ در امتداد خط سرشانه.

CM2-1/5 خارج می شویم به بازی یقه که بفاصله CM10-8 پایین تر از نقطه ۳۰ می باشد وصل می شود. خط شکست را به پایین امتداد می دهیم تا خط جادگمه را قطع کند و نقطه شکست بدست می آید و CM1=291 به ۲۹ داخل سرشانه.

یقه آمریکایی

۱ به ۲۹=CM2-1/5 خارج می شویم.

۳۰۱ به ۳۰=CM15-10 فاصله ۲-۱=هلال جدید یقه پشت الگو

Z به ۲۹۱=CM5/4-4.

بمرکز Z و شعاع (۲ به Z)دایره بسمت راست الگو رسم می کنیم.

روی دایره ۳ به ۲=CM4-5

اگر عرض یقه پهن باشد فاصله ۳-۲ بیشتر می شود.

روی دایره ۴-۳=cm5/2-2 علامت می زنیم.

از نقطه ۴ با هلال مختصر به ۲۹۱ وصل می کنیم.

از نقطه ۴ خطی بسمت چپ طوری رسم می کنیم که مماس با دایره باشد.

از نقطه ۳-۵ عرض یقه را روی خط جدید اندازه می زنیم ۳ به ۵=cm5-7.

از ۵ خط عمود به ۴ به ج۲۹ باشد رسم می کنیم تا امتداد خط کارور را در نقطه ۶ قطع کند.

از نقطه ۶ به نطه شکست وصل می کنیم و از ۲/۱ این خط ۲-cm5/1 داخل شده و هلال را از ۶ به ج۳۰ طوری رسم می شود که از ۲-۵/۱ داخل شده بگذرد.

نقطه ۶ را به تناسب مدل می توان تغییر داد برای پهن شدن عرض یقه از ۶ روی خط کارور خارج شده ۳-۱ سانتیمتر به بیرون اندازه زده به ج۳۰ و با هلال تا نزدیکی نقطه ۵ وصل کنیم.

توجه

خط کارور از ۲/۱ فاصله ۱۲-۲۱ خطی بموازات خط سینه رسم می کنیم.

یقه انگلیسی ۲ تکه (جدا)

از الگوی اولیه رولت کرده از نقطه ۲۹ یک سانت داخل سرشانه می شویم. نقطه ۲۹۱ از این نقطه هلال جدید یقه جلو را رسم می کنیم ازنقطه ج۱۶-۱۶ مساوی یک سانت داخل سرشانه پشت می شویم و از نقطه ۱ برابر با نیم سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را می کشیم. از نقطه ۲۹ تا یک در امتداد خط سرشانه یک سانت خارج می شویم و از نقطه ۱ به بازی یقه وصل می کنیم و امتداد می دهیم تا خط جادگمه را که بفاصله ۳-۲ سانت از خط وسط جلو رسم شده را قطع کند. خط رسم شده خط شکست یا خط تا می باشد که به بالا امتداد می دهیم.

یقه انگلیسی 2 تکه (جدا)

»»۱-۲ مساوی با هلال جدید یقه پشت الگو می باشد.

Z-291 مساوی ۵/۴-۴ سانت روی هلال جدید یقه جلو بمرکز Z و شعاع Z به ۲ دایره به سمت راست می زنیم.

۲-۳ مساوی ۳-۵/۲ سانت روی دایره علامت می زنیم.

۳-۴ مساوی ۲ سانت اندازه می زنیم از نقطه ۴ با کمی هلال به ۲۹۱ وصل می کنیم.از نقطه ۴ خطی مماس بر دایره به سمت چپ می کشیم.۵-۳ مساوی عرض یقه ۸-۶ سانت را روی خط کشیده شده علامت می زنیم از ۵ عمود بطرف پایین رسم می کنیم.

از نقطه ۳۰ به تناسب مدل ۴-۶ سانت پایین آمده و از این نقطه ۶-۸ سانت عمود بر خط شکست خارج می شویم.

(O-30)=4-6 سانت و (O-O’)مساوی ۸-۶ سانت.

از نقطه ۳۰ تا ج۳۰ مساوی ۳ سانت به پایین علامت می زنیم. از این نقطه به O’ مستقیم وصل می کنیم. از Z بموازات خط شکست به پایین رسم کنید تا امتداد خط ج۳۰ به O’ را قطع کند.

از O’ روی خط جدید ۷ سانت داخل می شویم. از F تا F’ مساوی با ۷ سانت خارج شده، بطوریکه فاصله O’ به F’ مساوی ۴-۳ سانت باشد.

از F’ به امتداد خط عمود شده از ۵ وصل می کنیم یقه کامل می شود.

با برش یقه از نقطه ۴ و۵ و F’ وFوZ و۲۹۱ از الگوی بالاتنه یقه انگلیسی جدا یا دو تکه می شود. در غیر اینصورت یقه انگلیسی سرخود می شود.

تذکر

بازی یقه و عرض آن بستگی به مدل و دلخواه می باشد و برای خوب ایستادن یقه روی لباس پنس CM5/0 گودی یقه را قبل از رسم یقه روی الگو گرفته می شود.آموزش دوخت انواع یقه (بخش سوم)


در مقاله های پیشین آموزش دوخت بسیاری از انواع یقه را برای شما توضیح دادیم. در این مقاله قصد داریم به این مقوله مهم پایان دهیم. با ادامه ی این آموزش با ما همراه باشید.

آموزش دوخت یقه های جدا

در الگوی پشت از خط وسط پشت نقطه ۱ دوبار ۲ سانت در امتداد خط وسط پشت بالا می رویم و از نقطه ۱۶ ابتدای سرشانه خطی به موازات وسط پشت بالاتنه رسم کرده و دوبار ۵/۱ سانت بالا می رویم، سپس نقاط جدید را بطور هلال بهم وصل می کنیم.

در الگوی بالاتنه جلو پنس سرشانه را می بندیم، خط سرشانه را بخارج امتداد می دهیم، از نقطه ۲۹ دوبار ۵/۱ سانت علامت می زنیم و از این نقاط به بازی یقه با توجه به مدل وصل می کنیم.

(O به ۱(=(O’ به O)=CM2،در امتداد وسط پشت بالا می رویم.

(K’ به K)=(K به ۱۶)=CM5/1

(F’ به F)=(F به ۲۹)=CM5/1،در امتداد سرشانه جلو می باشد.

فرم یقه را مطابق مدل در بالاتنه جلو طراحی می کنیم.

سرشانه بالاتنه پشت را طوری کنار سرشانه جلو قرار می دهیم که حلقه یقه ها در یک امتداد و حلقه آستین جلو و پشت در یک جهت باشند و انتهای سرشانه پشت و جلو ۲-۵/۱ سانت رویهم قرار گیرد و همچنین نقاط F’ و K’ مماس بر یکدیگر باشند.

عرض یقه را از نقطه ۱ روی خط وسط پشت به پایین مشخص می کنیم و از آن نقطه به عرض یقه در سرشانه وصل می شود و در جلو عرض یقه از نقطه F اندازه زده می شود.

بعد از اینکه فرم یقه طراحی شده را رولت کردید در بالاتنه جلو یقه از نقطه ۲۹ تا بازی یقه و پشت هلال اولیه یقه پشت قیچی می شود و خط شکست و خط پایه روی یقه طراحی شده قرار دارد.

آموزش دوخت یقه های جدا

توجه

در این مدل می توان انواع یقه ها را روی یقه باز شده الگو طراحی کرد.

دوخت یقه کاپ

برای رسم الگوهای لباس شب که یقه آنها باز می باشد به نکته های زیر توجه می کنیم.

ابتدا الگو را بدون آزادی رسم می شود.

پنس سرشانه ۲ برابر می شود.

پنس سرشانه به ۲/۱ سرشانه منتقل می شود.

رسم یقه با پنس بسته سرشانه طراحی می شود.

بعد از رسم الگو با توجه به نکات بالا از انتهای سرشانه در بالاتنه جلو ۴-۲ سانت داخل می شویم و از ابتدای یقه وسط جلو ۱۰-۸ سانت مطابق مدل پایین می آییم و ۲ نقطه جدید را با هلال بهم وصل می کنیم.

دوخت یقه کاپ

۲۳ به O’=CM2-4

O’ به ۳۰=CM8-10

بمرکز O’ و شعاع OO’ دایره به سمت چپ رسم می کنیم و روی دایره رسم شده از O’ ۲بار ۲ سانت علامت می زنیم تا نقاط R و R’مشخص می شود.

R’-R=R-O=CM2

۲ نقطه R و R’ را با هلال به نقطه O’ وصل می کنیم.

سرشانه جلو را به سمت راست امتداد می دهیم و از R عرض یقه را بفاصله ۱۲-۱۰ سانت مشخص می کنیم. سپس نقطه N از نقطه O’ به پایین روی خط وسط جلو ۸-۷ سانت علامت می زنیم و نقطه Z و ازZ CM2-3 داخل می شویم.نقطه Z’ و از این نقطه مستقیم به O’ وصل می کنیم و از Z’ با هلال به N رسم می شود.

دوخت یقه کاپ

آموزش دوخت انواع یقه (بخش سوم)

Z’Z=CM2-3

ZO’=CM7-8

RN=CM10-12 عرض یقه

در الگوی پشت از نقطه ۱۹ مساوی ۴-۲ مطابق با O-23 داخل می شویم و از نقطه K و از K خطی بموازات وسط پشت به بالا امتداد می دهیم و دوبار به فاصله ۲ سانت علامت می زنیم.

MK=MM’=۲ سانت

از نقطه ۱ دوبار روی خط وسط پشت ۵/۲ سانت پایین آمده.

P’P=P به ۱=۲ سانت

از نقطه (M’ به ۱) و (P به K’) و (P’ به K) بطور هلال رسم می کنیم و از نقطه P عرض یقه را پایین آورده و تا نقطه F مساوی CM10-12 سرشانه پشت را طوری به سرشانه جلو منطبق می کنیم که نقاط (۱۹ و ۲۳) مماس و(M’ وR’)مماس بر یکدیگر باشند. از F به N با هلال وصل می کنیم و فرم یقه طراحی شده را رولت می کنیم. از F به N و Z’ وO’ و R’ و ۱ وF فرم یقه می باشد بالاتنه جلو و پشت را از هم جدا می شود و یقه جلو هلال O’O و پشت K’P می باشد.

تاپ یقه دکلته

الگوی اولیه مطابق با الگوی لباس شب که در درس گذشته نکته های آن ذکر شد، رسم می شود.

تاپ یقه دکلته

پهلوها را از خط سینه مماس بر یکدیگر قرار داده بطوریکه خط سینه و کمر در امتداد هم قرار گیرد. در بالاتنه جلو از برجستگی سینه ۱۰-۹ سانت بالا می رویم. نقطه ۲۶۱٫

CM9-10=261

به ۲۶ روی ستون ۱۴ از ۲۶۱ به وسط جلو عمود رسم می کنیم و از ۲۶۱ یک سانت روی خط جدید داخل تا O داخل می شویم و از نقطه O به ۲ سانت بالاتر از ۲۶ وصل می کنیم.

تاپ یقه دکلته

از نقطه ۲۶ از سمت راست پنس سرشانه ۱۰-۹ سانت اندازه می زنیم نقطه R.

۲۶ به R=CM9-10 و از R به زیر حلقه نقطه ۱۱ با هلال مختصر وصل می کنیم و از نقطه ۹ مساوی ۳-۲ سانت روی خط وسط پشت به پایین علامت می زنیم.

دوخت انواع یقه

۹ به ج۹=CM2-3

از ج۹ به ۱۱ بطور هلال بهم وصل می شود.

از R روی خط جدید CM1 به داخل مشخص می کنیم.

R’ به R=CM1

از R’ با هلال مطابق شکل به CM2 بالاتر از ۲۶ رسم می شود. از ۲/۱ پهلو جلو تا پنس زیر سینه ساسونی به قطر ۱ سانت و بلندی تا برجستگی سینه رسم می کنیم. سپس از انتهای ساسون بموازات خط سینه تا پهلو خط مستقیم رسم می شود و پنس ۱ سانتی را بسته می شود و در خط جدید ساسونی به قطر ۱ سانت ایجاد می شود.

از نقطه ۲۶ به خط وسط جلو عمود می کنیم و نقطه K. از K 1 سانت بالا می رویم. نقطه K’.

CM1=K’K

۲نقطه K’K به ۲۶ وصل می شود. ساسون روی سینه بدست می آید. از دوطرف ۲۶ به پایین ۶-۷ سانت علامت گذاشته و از این نقاط یک سانت خارج می شویم. ساسون زیر سینه را با هلال طوری رسم می کنیم که از ۱ سانت خارج شده بگذرد.

خط کمر را چیده می شود این تاپ با آستر و فنر دوخته می شود.

تذکر

برای رسم ساسون دوم پشت از طرفین پنس به نقطه ۲۰ وصل می شود. در نتیجه در خط برش ۵/۱-۱ سانت فاصله ایجاد می شود و این فاصله برای خوش فرم ایستادن لباس لازم است.

برای رسم برش از نقطه ج۹ ابتدا خط را گونیایی رسم می کنیم و ۲ پنس ۱ سانتی روی لباس گرفته می شود.

دوخت یقه چپ و راست

در تمام مدلهایی که قرینه نیستند، به تمام الگو نیاز داریم و برای رسم مدل الگوی کامل جلوی بالاتنه تا کمر کشیده می شود. از نقطه ۲۹ مساوی ۲-۱ سانت به داخل سرشانه علامت می زنیم. CM1-2=ج۲۹ به ۲۹

از کمر پهلوی سمت راست نقطه ۴۳ به بالا ۷ سانت مشخص می کنیم.

CM7=ج۴۳ به ۴۳٫

دو نقطه جدید را با هلال مختصر وصل می کنیم. (نقاط نقطه چین)

پنس کمر سمت چپ به پنس سرشانه منتقل می شود و پنس کمر سمت راست به ۲/۱ فاصله ج۴۳ به ۴۳ منتقل می شود.

دوخت یقه چپ و راست

خط ج۴۳ به ۴۳ سه قسمت می شود و به خط وسط جلو رسم می شود. خط وسط جلو از بالا تا کمر چیده می شود و ۵/۱-۱ سانت در خط یقه جدید روی هم آورده می شود تا فرم یقه بخوبی روی تن بخوابد. سپس خطوط را چیده و بین هر کدام اوزمان ۳-۲ سانت می دهیم و ۲نقطه ج۴۳ و ۴۳ با هلال طوری وصل می کنیم که ۲ سانت از ۲/۱ آن خارج شویم. از خط کمر ۵-۳ سانت به پایین علامت می زنیم و خط کمر جدید را رسم می کنیم تا چین سرشانه و پهلو بالاتنه را کوتاه نکند (شکل ۳٫) پشت بالاتنه معمولی می باشد، فقط از خط کمر ۵-۳ سانت پایین رفته خط جدید کمر را رسم می کنیم و یقه را به تناسب جلو باز می شود.

دوخت یقه چپ و راستآموزش رسم الگوی پیراهن زنانه


کلاس نازک دوز زنانه

ثبت نام کلاس برای روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

ثبت نام کلاس برای روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه و دوشنبه (ویژه آقایان) از ساعت ۱۷ تا ۲۰ (شروع کلاس ۲ مهر)

کلاس الگوساز برشکار

ثبت نام کلاس برای روزهای دوشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۶ (شروع کلاس دوشنبه ۱۶ مهر)

کلاس ضخیم دوز

ثبت نام کلاس برای روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

کلاس دوخت شلوار

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه از ساعت ۹ تا ۱۲

کلاس دوخت مانتو

ثبت نام کلاس برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۷

کلاس شب و عروس

ثبت نام کلاس برای روزهای شنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

کلاس دوخت پیراهن مردانه (ویژه آقایان)

ثبت نام کلاس برای روزهای یکشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ (شروع کلاس ۳ مهر)

کلاس دوخت شلوار (ویژه آقایان)

ثبت نام کلاس برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ (شروع کلاس ۵ مهر)

نقاشی روی پارچه

ثبت نام کلاس نقاشی روی پارچه برای روزهای پنجشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۶

دعوت به همکاری

آموزشگاه هنر مادر برای حرفه های زیر از مربیان با سابقه ومسلط دعوت به همکاری مینماید
سوزن دوزی
روبان دوزی
گلدوزی
بافتنی
عروسک دوزی
عثمان دوزی
کیف دوزی چرم وپارچه